Na podzim roku 1968 měl třicetiletý sovětský důstojník Eduard Vorobjov nastoupit ke studiu na prestižní vojenskou akademii. Jenže tou dobou sloužil ve východním Německu a 19. srpna doputoval na posádku nečekaný rozkaz – nikam neodjíždět, čeká ho bojový úkol. Tím úkolem byla okupace Československa. Krátce po půlnoci 21. srpna jednotka kapitána Vorobjova překročila v Krušných horách hranice. Byl přesvědčen, že koná správně, zachraňuje socialistickou zemi před západními imperialisty a kapitalismem.
Eduard Vorobjov se do Československa vrátil v roce 1987 v pozici generála Střední skupiny vojsk. Po dvou dekádách se situace změnila. Z nejvyšších sovětských míst zněl pokyn: nezasahovat do místního dění, vyvarovat se jakýchkoli konfliktů s místním obyvatelstvem. Když se v Československu koncem roku 1989 hroutil komunistický režim, sovětští vojáci zůstali v kasárnách. K následnému odsunu početného vojenského kontingentu Eduard Vorobjov přistoupil jako pragmatik: „Během jednání o odsunu se vztahy zlepšovaly. Já jsem to chápal tak, že u vás došlo k takovému citovému výbuchu. Říkali nám:
* ‚My jsme dvacet let trpěli hanbou, dvacet let jsme byli okupováni. Za jeden den jste přišli, za jeden den musíte odejít.‘ Já jsem tomu lidsky rozuměl.“

Eduard Vorobjov opustil Československo jako „poslední sovětský voják“ 27. června 1991.

Odchod

V osmdesátých letech 20. století se komunistické režimy hroutily ekonomicky i společensky. Zaostávání za svobodným světem již nebylo možné zastírat a občané se dovolávali svých práv. Ze Sovětského svazu v éře Michaila Gorbačova přicházely zvěsti o změnách. V naší zemi vládla už druhou dekádu stejná sestava normalizačních aparátčíků, kteří do té doby soudruhům z Moskvy oddaně naslouchali, o tzv. perestrojce – přestavbě však slyšet nechtěli.

Když se u nás v listopadu a prosinci 1989 totalitní režim pod obrovským náporem občanských nepokojů počal hroutit, takřka 80 tisíc sovětských vojáků, o jejichž hrozbu se zdejší režim opíral, zůstalo v kasárnách – dostali rozkaz nezasahovat. V únoru 1990 přicestoval do Moskvy na oficiální návštěvu nový prezident Václav Havel. Sověti se omluvili za okupaci v srpnu 1968 a ministři zahraničních věcí uzavřeli dohodu o odchodu sovětských vojsk z Československa. Vyjednávání se účastnil i poslanec a hudebník Michael Kocáb. Ten 24. června 1991 uspořádal na oslavu této události v pražské Sportovní hale koncert se svou kapelou Pražský výběr, na němž jako host vystoupil světoznámý rocker Frank Zappa, a celá show skončila symbolickým odletem figuríny sovětského vojáka ve vrtulníku. Tři dny nato odjel z naší země skutečný „poslední sovětský voják“, velitel střední skupiny vojsk Eduard Arkadjevič Vorobjov. Celkem opustilo Československo 73 500 sovětských vojáků, 39 000 jejich rodinných příslušníků, 1 220 tanků, 2 500 bojových vozidel pěchoty, 105 letadel, 175 vrtulníků a 95 000 tun munice.