Dne 9. května 1945 se šestnáctiletý Václav, syn majitele továrny na traktory z Kosmonos, vydal na kole do sousední Mladé Boleslavi. Sháněli tam kluky, kteří by sloužili jako cyklistické spojky. Ale zrovna když čekal v kanceláři národního výboru, začal nálet.

„Spadlo to velice blízko. V krytu to s námi cvičilo. Padaly kusy stropu,“ vzpomínal.

Když po náletu vyšel ven, náměstí bylo samý prach a popadaná omítka. Vběhl do rámařství na rohu, kde pracovala jeho kamarádka. „Na pultě leželo její torzo. Utrhlo jí to ruce a spodní část nohou. A taky ji to svlíklo. Byla jenom v roztržených kalhotkách. Bylo to poprvé, co jsem viděl nahatou holku,“ popsal otřesný zážitek.

Oficiálně se tvrdilo, že Mladou Boleslav bombardovali Němci. Ve skutečnosti šlo o nálety Rudé armády, která chtěla zabránit ústupu německých vojsk do amerického zajetí. „Bombardovali silnice přecpané prchajícími Němci,“ říkal Václav Svoboda. „Oni totiž velice stáli o zajatce. Chtěli je odvézt na práci do Ruska. O tom se ale nesmělo mluvit.“

Osvobození

Nacistické Německo bylo ve druhé světové válce poraženo odhodláním, statečností a bojovým nasazením vojáků USA, Velké Británie, Polska, Francie, Sovětského svazu a dalších zemí a národů. Sovětský svaz v čele s diktátorem Stalinem se ale ke Spojencům připojil až ve chvíli, kdy byl sám v červnu 1941 nacisty napaden. Do té doby se SSSR choval jako partner nacistického Německa v duchu paktu Molotov–Ribbentrop uzavřeného krátce před vypuknutím války. Když tehdy desetitisíce Čechoslováků utíkaly před nacisty do SSSR, skončily často v pracovních táborech Gulagu. Rudá armáda vstoupila do války až v létě 1941 po napadení nacistickým Německem.

Sovětský svaz nasadil na východní frontu přes šest milionů vojáků. Můžeme mluvit o velkém hrdinství a obrovských ztrátách. Rudá armáda za velikého úsilí porážela lépe vyzbrojený a vycvičený německý Wehrmacht a s tím logicky rostla prestiž „země sovětů“. Mluvíme-li však o osvobození Československa, musíme vedle obětí Sovětů (uvádí se až 140 tisíc padlých rudoarmějců) zmínit i desetitisíce našich vojáků bojujících po boku Spojenců na východní i západní frontě, statečné slovenské povstalce, parašutisty, partyzány a tisíce jejich pomocníků, povstalce z barikád českých měst na sklonku války a v neposlední řadě vojáky americké armády, kteří osvobozovali část československého území od západu, i pozapomenuté rumunské vojáky postupující se Sověty od východu. Dne 8. května 1945 zavládl v Evropě po dlouhých šesti letech mír a Československo se stalo osvobozenou zemí. Bohužel však ne svobodnou.