„Dělej, že jsi hluchoněmej,“ požádala Natálie Laštovičková svého strýce Aljošu, než nastoupili do taxíku.

Strýc přijel do Prahy vlakem na dlouho plánovanou návštěvu ze Soči. Jenomže jen pár dní před ním do Československa dorazili jeho krajané, ovšem na rozdíl od strýčka je nikdo nevítal. Byl srpen roku 1968. Pražské hlavní nádraží bylo plné lidí, kteří utíkali na Západ, řidič taxíku nadával na „Rusáky“, v autobuse to hučelo jako v úle. Natálie žila v Československu od narození a její čeština byla perfektní, takže taxikář v ní ani jejím mlčícím společníkovi soukmenovce nenáviděných okupantů nepoznal.

Natálie se narodila ruským rodičům v Užhorodu. Po maďarském obsazení Podkarpatské Rusi absolvovali jako českoslovenští občané náročnou anabázi do Prahy. Otec Jevgenij Kuftin na sklonku války pomohl sovětským partyzánům a snad díky tomu se rodina vyhnula násilné repatriaci do SSSR. Zůstali v Praze, ale ponechali si sovětské občanství.

Natálie nikdy nevstoupila do Svazu mládeže ani do KSČ, živila se jako tlumočnice a překladatelka. Zemi svých předků několikrát navštívila. Vždy s sebou vezla několik kufrů věcí pro režimem zdecimované příbuzné. Rozpolcenost mezi láskou k původní vlasti a strachem a nenávistí vůči bolševickému Sovětském svazu ji provázela celý život.

Vpád

Na jaře 1968 lidé v Československu ožili nadějí. Komunisté slibovali zrušení cenzury, obnovení soukromého hospodaření a mnoho dalšího. To se však soudruhům v Sovětském svazu nelíbilo. Touha po svobodě by mohla nakazit i další země a národy ve východním bloku.

V noci na 21. srpna probudilo obyvatele této země hučení letadel a burácení tanků. Armády Sovětského svazu a dalších komunistických zemí Varšavské smlouvy naši zemi přepadly. Bezbranní lidé vybíhali do ulic, stavěli se do cesty tankům, snažili se s okupanty diskutovat, hrozili jim pěstmi. Všechno bylo marné. Naše lidově demokratická armáda tuto zemi nebránila. Vedení státu Sověti deportovali do Moskvy a přinutili jej ke kapitulaci. Až na Františka Kriegla se všichni – prezident Ludvík Svoboda, generální tajemník KSČ Alexander Dubček, předseda vlády Oldřich Černík a další – podvolili. Během srpnových dní Sověti zabili 137 lidí. Československo se na další dvě dekády stalo okupovanou zemí.