В апреле сорок пятого года Станиславу было 13 лет. К его родному городу, Остраве, приближалась Красная армия, фронт был все ближе. Однако, Станислав, несмотря на детский возраст, уже познал, как выглядит война. 29 августа 1944 года, скрывшись в подвале, он пережил налет американцев. Сотни самолетов марки Либератор сбросили бомбы на город и превратили его в развалины. «Раздавалась взрывы, от которых в подвале наша керосиновая лампа «бегала» по полу», вспоминает Станислав. Когда взрывы утихли, он вышел на улицу и увидел ужасную картину. Перед домом возник кратер диаметром, по меньшей мере, восемь метров. В тот раз он впервые увидел мертвых людей.
1 мая 1945 года в селении Грабувка он видел, как красноармейцы выкладывают павших в ряд.

«Выкопали могилы, офицер сказал речь, прозвучали два залпа», вспоминает он о минутах, которые остались в памяти навсегда.

После войны Станислав закончил сельскохозяйственное училище имени Масарика в Опаве. Однако, колхозником не стал. С Востока пришли не только освободители, но и идеи гнета и насилия. Коммунистическая коллективизация настигла его в селении Прлова недалеко от города Злин, куда он переселился вместе с женой. «Крестьяне не хотели советских колхозов. Нас воспитали, чтобы мы были частными фермерами».

Он работал железнодорожником, в сменном режиме, обеспечивал передвижение поездов. Никакого продвижения по службе так и не дождался. Он не скрывал своей приверженности вере и католической церкви, и кадровики это хорошо знали. Однако, Станислав не жалеет: «Всю жизнь я чувствовал, что Бог близко, что он меня защищает».

Osvobození

Nacistické Německo bylo ve druhé světové válce poraženo odhodláním, statečností a bojovým nasazením vojáků USA, Velké Británie, Polska, Francie, Sovětského svazu a dalších zemí a národů. Sovětský svaz v čele s diktátorem Stalinem se ale ke Spojencům připojil až ve chvíli, kdy byl sám v červnu 1941 nacisty napaden. Do té doby se SSSR choval jako partner nacistického Německa v duchu paktu Molotov–Ribbentrop uzavřeného krátce před vypuknutím války. Když tehdy desetitisíce Čechoslováků utíkaly před nacisty do SSSR, skončily často v pracovních táborech Gulagu. Rudá armáda vstoupila do války až v létě 1941 po napadení nacistickým Německem.

Sovětský svaz nasadil na východní frontu přes šest milionů vojáků. Můžeme mluvit o velkém hrdinství a obrovských ztrátách. Rudá armáda za velikého úsilí porážela lépe vyzbrojený a vycvičený německý Wehrmacht a s tím logicky rostla prestiž „země sovětů“. Mluvíme-li však o osvobození Československa, musíme vedle obětí Sovětů (uvádí se až 140 tisíc padlých rudoarmějců) zmínit i desetitisíce našich vojáků bojujících po boku Spojenců na východní i západní frontě, statečné slovenské povstalce, parašutisty, partyzány a tisíce jejich pomocníků, povstalce z barikád českých měst na sklonku války a v neposlední řadě vojáky americké armády, kteří osvobozovali část československého území od západu, i pozapomenuté rumunské vojáky postupující se Sověty od východu. Dne 8. května 1945 zavládl v Evropě po dlouhých šesti letech mír a Československo se stalo osvobozenou zemí. Bohužel však ne svobodnou.